Profil

image_114

Filmový festival inakosti (FFi) je festivalom pre lesby, gejov, bisexuálov, transgender ľudí, ich rodiny, deti a priateľov.

FFi prináša filmové príbehy lesieb, gejov, bisexuálov, transrodových a intersexuálnych ľudí. Festival od roku 2007 voľne nadväzuje na tradíciu gay festivalov na Slovensku, ktoré sa konali v rokoch 1996 až 2001. V roku 2018 bude mať FFi už svoj 12. ročník. Organizátorom je Iniciatíva Inakosť.

FFi vznikol, aby kultivovane, prezentovaním kvalitných diel svetovej a domácej kinematografie, zabával filmových fanúšikov všetkých sexuálnych orientácií a rodových identít, bojoval proti homofóbii a xenofóbii, podnecoval spoločenskú diskusiu a riešenie problémov stále prehliadanej LGBTI menšiny na Slovensku.

FFi je tiež miestom, kde sa môže LGBTI komunita v bezpečí stretávať, kde sa ľudia môžu vzájomne spoznávať a získať sebadôveru, kde je hlavnou hodnotou rešpekt a pestrosť. Je to udalosť plná priateľských stretnutí, obohacujúcich zážitkov, to nielen filmových, ale súčasťou je vždy bohatý sprievodný program vyskladaný z diskusií, divadelných predstavení, workshopov, koncertov, party. Program štartuje pravidelne v Bratislave, následne sa presúva do ďalších miest. Filmy o LGBT ľuďoch tak môžu vidieť aj diváci a diváčky v Žiline, Banskej Bystrici, Liptovskom Mikuláši, Košiciach či Nitre.

Galéria